แผนกอนุบาล

การเรียนการสอนเน้นผ่านกิจกรรม การจัดประสบการณ์ตรงเป็นหลัก สร้างความสนุกสนาน สร้างความน่าสนใจ 

พร้อมเรียนเสริมทักษะภาษาอังกฤษ ภาษาจีน จินตคณิต เทควันโด 

และกิจกรรมเสริมอัจฉริยภาพ แผนการสอนได้รับการพัฒนาจากผู้เชี่ยวชาญด้านปฐมวัยโดยตรง รับประกันคุณภาพเด็ก

 

แผนกอนุบาล 1        
K1 Yellow Chick K1 Butterfly K1 Little Bee K1 Dragonfly K1 Lady Bug
       
K1 Hummingbird        
         
แผนกอนุบาล 2        
K2 Rainbow K2 Sun Shine K2 Star Bright K2 Moonlight K2 White Cloud
         
แผนกอนุบาล 3        
K3 Flower Bloom K3 Mountain Peak K3 Big Tree K3 Master Class K3 Blue Ocean
       
K3 Spring