แผนกเนอสเซอรี่

เน้นการดูแลอย่างใกล้ชิด เล่นกับเด็กเหมือนอยู่ที่บ้าน พร้อมตรวจสุขภาพนักเรียนและบันทึกพัฒนาการอย่างสม่ำเสมอ 
สิ่งที่ผู้ปกครองต้องเตรียมมาคือ นมและชุดสำหรับเปลี่ยน เตรียมกางเกงมาให้มากเพราะที่นี่ไม่ใส่ผ้าอ้อมสำเร็จ

PK Red Ant